Teade EV Saatkonnalt: Eestikeelne õpe Iirimaal

HEA EESTLANE!
Eesti suursaatkond Dublinis koostöös Eesti mudilaste mängu- ja õpperingiga Dublinis on ette valmistanud küsimustiku, mille eesmärgiks on eestikeelse õppe ja hariduse kohta arvamuste ja ettepanekute kogumine.
Antud küsimustik võimaldab välja selgitada, kui palju on Iirimaal neid peresid, kes on huvitatud oma laste koolitamisest eestikeelse õppega pühapäevakoolis. Samuti loodame saada väärtuslikku teavet erinevatesse vanusegruppidesse kuuluvate laste arvu, laste haridustee ja ettevalmistatuse kohta, mis omakorda võimaldab kooli loojatel efektiivsemalt planeerida oma tulevasi tegevusi.
Ankeeti on võimalik täita nii internetis, kui ka paberil. Viimasel juhul palume ankeet välja printida (prindi välja siin) ning postitada aadressile:
Estonian Embassy
Riversdale House
St. Ann’s
Ailesbury Road
Dublin 4
Vastuseid ootame hiljemalt 31. jaanuariks 2010!
Eesti Vabariigi Suursaatkond Dublinis

Link: http://ankeet.vm.ee/est/eestikeelne_ope_iirimaal

Advertisements